DÝCHÁNÍ V JÓZE

 

Dech, resp. způsoby dýchání jsou samozřejmě důležité i v józe.

V tomto článku se seznámíme s tzv. Plným jógovým dechem (=hluboké dýchání), Nadí šodhana a Anulóma vilóma dechem.

 

PLNÝ JÓGOVÝ DECH

Plný jógový dech je základní dechovou technikou v józe. Jedná se o spojení horního, středního a břišního dechu, kdy jedna fáze plynule přechází v druhou.

Postup:
Nejlépe se nacvičuje vleže na zádech. Pomalu a plynule nadechujte tak, aby se nejprve nafukovalo břicho a pak aby se postupně roztahoval hrudní koš. Dokončení naplnění plic vzduchem se stane nadzdvižením klíčních kostí. Když jsou plíce naplněné, pomalu vydechujte ve stejném pořadí jako při nádechu. Výdech může být až dvojnásobně delší než nádech.

dýchání při józedýchání při józedýchání při józe

 

NÁDÍ ŠODHANA

Účinky: celé tělo je zásobeno extra dávkou kyslíku, oxid uhličitý je účinně vyloučen a krev se zbavuje toxinů a mozková centra jsou stimulována. Cvičení vyvolává klid, jasnost myšlení a soustředění. Technika je určena pro duševně pracující. Dochází ke zvyšování vitality a snižování stresu a úzkosti díky harmonizaci prány. Neprovádějte v případě rýmy, chřipky, teploty a srdečních vad.

Postup: 
Ideální je zkřížený sed. Případně můžete využít nějakou jinou variantu vzpřímeného sedu. Ukazovák a prostředník P ruky si přiložte mezi obočí, palec na P nosní dírku a prsteník na L nosní dírku. Při praktikování nedýchejte ústy, ale nosem. Dech je tichý, lehký a jemný. Při náznaku diskomfortu cvičení neprovádějte. Nikdy při dechovém cvičení nespěchejte a neprovádějte ho silou. Věnujte pozornost na dech a na počty.
Odlepte prsteník z L nosní dírky a nadechněte se L nosní dírkou, L nosní dírku zavřete a odendejte palec z P nosní dírky a vydechněte P nosní dírkou. Stejně dlouho jak nadechujete, tak i vydechujte. Tento cyklus 10 x opakujte. Pokud základní techniku zvládáte, můžete prodloužit výdech. Poměr nádechu ku výdechu je 1:2. Další variantou je, že můžete po nádechu zadržet dech, později můžete dech zadržet po nádechu i po výdechu. Ke zvyšování poměru a délky dechu by nemělo docházet na úkor relaxace, rytmu nebo pozornosti. Pokaždé, když změníte poměr, začněte s nízkými počty a postupně počet zvyšujte bez vytváření napětí. Zvládnutí technik vyžaduje čas, aby se tělo a mysl mohla přizpůsobit účinkům zadrženého dechu.

joga sed       dýchání při józe

 

ANULÓMA VILÓMA

Jedná se o střídavý dech.
Zprvu je postup stejný jako v technice nádí šodhana. Nádech je L nosní dírkou, zatímco P je ucpaná a výdech je P nosní dírkou, zatímco je L uzavřená. Po té se pokračuje tak, že se nadechnete otevřenou P nosní dírkou a vydechnete L nosní dírkou. Toto celé jedno kolo zopakujete 10 x. Pak vedete dech opačným směrem, to znamená, že se začnete nadechovat P nosní dírkou a celý cyklus taktéž 10 x zopakujete.

dýchání při józedýchání při józe

Přečtěte si také Pozdrav slunci


Zdroj: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/dechove-cviceni-v-joze