EFT neboli Emotional Freedom Technique

EFT neboli Emotional Freedom Technique neboli techniky emoční svobody je technika, která nabízí velkou pomoc od různých problémů jak na úrovni fyzického těla, mysli, energetického těla a emocí.

EFT pomůže ulevit od všech problémů, včetně:

Základní schéma EFT zahrnuje soustředění se na negativní vzpomínku nebo emoci a současné ťukání špičkami prstů na sérii dvanácti bodů na těle, které korespondují s meridiány používanými v tradiční čínské medicíně. Kromě těchto 12 bodů se používají další body se speciálním určením, a to „karate bod“, „9-gamut“ a bod v horní části hrudníku („sore spot“).

Narozdíl od akupuntury, kde musí být přesně bod vystižen, zde stačí poklepat v jeho přibližné poloze. Vzruch neuronů přenese vibrace i do místa, kde se bod přesně nachází, takže i když vy se přesně netrefíte, nevadí to. Účinnost má poklep stejnou.

Meridiány jsou párové na obou stranách těla, proto stačí když na jakékoliv jedné straně těla budete ťukat. Strany můžete libovolně střídat, stejně tak i ruce.

 

Studie dokazující účinek EFT terapie

Jedna z nejčerstvějších studií o EFT proběhla v roce 2012. Účastnilo se jí 83 lidí a byla zaměřena na symptomy úzkosti a deprese a v jejím průběhu byla účastníkům měřena hladina kortisolu – hormonu, který je v těle produkován v reakci na stresové situace a jeho přítomnost v těle při dlouhotrvajícím stresu má řadu negativních účinků.

Účastnici studie byli náhodně rozděleni do skupin, z nichž jedna byla podrobena jedné hodině práce s EFT, druhá klasické terapii a poslední skupina měla za úkol pouze odpočívat.

U skupiny pracují s EFT došlo k velmi významným zlepšením. 58% lidí reportovalo zlepšení projevů úzkostí, 49% procent zlepšení projevů depresí, 51% testovaných uvedlo celkové snížení intenzity negativních projevů42% si pochvalovalo jejich celkový úbytek.

Hladina stresového hormonu kortisolu se u EFT skupiny snížila téměř o 25%, zatímco o skupiny v péči klasické terapie a těch odpočívajících klesla o 14%.

Celková úspěšnost EFT se uvádí 89%. EFT mnohokrát pomáhá i tam, kde ostatní metody selhhali.

 

Co říká o technice EFT wikipedie najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Techniky_emo%C4%8Dn%C3%AD_svobody

 

Základní body používané v technice EFT