Kurz nenásilné komunikace

Nenásilná komunikace (Nonviolent communication, NVC) je metoda – či možná spíše umění – komunikace směřující k vytváření porozumění mezi lidmi a k hledání řešení, která fungují pro všechny.

V kurzu nenásilné komunikace se naučíme slovy vyjadřovat to, co prožíváme v těle a to jasně a upřímně a zároveň porozumět tomu, co se odehrává za slovy toho druhého. Nenásilná komunikace tedy podporuje vzájemné dorozumění i porozumění.

Tři hlavní pilíře nenásilné komunikace:

  • Kontakt se sebou samým: zaměření pozornosti na vlastní pocity a potřeby a kultivování vnitřní svobody v nakládání s nimi.
  • Upřímné sebevyjádření: vyjádření všeho podstatného takovým způsobem, který budou ostatní lidé schopni slyšet a pochopit.
  • Empatie: vytváření prostoru pro prožívání druhého člověka tak, aby se cítil slyšen, pochopen a brán vážně.

V kurzu se naučíme a aktivně vyzkoušíme 4 kroky nenásilné komunikace, tedy pozorování, pocity, potřeby a prosby.

Kromě toho si řekneme a vyzkoušíme, jak si nevytvářet domněnky a umět se lépe ptát, osvojíme si aktivní naslouchání a pokusíme se zlepšit empatii, pochopíme rozdíl mezi hodnocením a pozorováním, naučíme se formulovat své potřeby a porozumět potřebám druhých. Součástí je i zjištění, že i nepříjemná sdělení lze komunikovat přijatelně a bez pocitů viny  a hlavně porozumění a zažití si toho, jak nenásilná komunikace předchází naprosto zbytečným nedorozuměním a konfliktům

V případě, že zažíváte více z níže uvedených situací a to opakovaně, pak je správný čas se naučit NVC. Tedy občas nebo často:

zažíváte v komunikaci nedorozumění, je pro vás složité komunikovat s (určitými) lidmi nebo se komunikaci přímo vyhýbáte, necítíte se při komunikaci přirozeně, příp. pociťujete nepříjemné emoce, je pro vás náročné přirozeně žádat o uspokojování svých potřeb a chcete si v nich udělat více jasno, vnímáte, že potřebujete být v komunikaci asertivnější, případně jste introvert a chcete zlepšit svou komunikaci

Jak výuka probíhá?

Začneme výkladem teorie a jednotlivými příklady, poté následuje práce ve skupině, cvičení a hry v dvojicích nebo trojicích, resp. práce v prostoru s využítím technik NLP (neuro-lingvistické programování) včetně sehrávek a simulací a v neposlední řadě práce s napětím v těle a praktické zaměření se vnímání emocí v těle.

Hodně pozornosti budeme věnovat vnímání našeho těla a jeho vnitřní inteligenci. Budeme se učit rozpoznat a pojmenovat naše pocity a potřeby. Tyto schopnosti pomáhají oddělit se od závislosti na myšlenkových procesech, umožňují situace prožívat a učit se z nich, ne je pouze interpretovat. Současně uvolňují uvnitř nás prostor potřebný pro kreativní myšlení a nacházení nových řešení.

Kurz je ideální absolvovat v jednom víkendu kvůli jeho intenzitě (SO, NE 10-17), nicméně nabízím i variantu 5ti podvečerních/večerních setkání po cca 2,5 hodinách.

Cena je v obou případech 2900,-.