Regresní terapie bývá často označována, jako začátek nové cesty. Nejenže pomáhá odstranit fyzické i psychické problémy, které vás do té doby trápily, ale ti, kteří jí prošli obvykle říkají, že doba se dělí na tu „před regresí“ a „po regresi“.

Regresní terapie pomáhá zpracovat skrytá traumata, prožitá v průběhu dospělého života, teenegerovského věku, raného dětství, při porodu, v prenatálním období nebo v předchozích životech.

Kromě odstranění konkrétního problému, který vás na terapii přivedl, můžete po ní zaznamenat i řadu dalších změn, které bývají novým startem nebo pokračováním vašeho celkového pozitivního vývoje. Zpočátku třeba jenom v drobných změnách, které pociťujete, ve způsobu uvažování, posuzování druhých, zklidnění, možná i v postupných změnách životních priorit. Své dlouholeté vztahy s partnery, dětmi rodiči najednou vidíte novým pohledem. Ustupují časté obavy a strach z budoucnosti, protože jste viděli mnohem dále, než je to v běžném životě možné.

V den sezení je dobré mít dostatek času a ideálně si již nic neplánovat po něm. Za prvé proto, že i přesto, že průměrné sezení trvá většinou mezi 1-2 hodinami, může se protáhnout na mnohem delší dobu a zároveň bývá člověk unavenější i opravdu se doporučuje, aby klient už jen odpočíval a nechával si doznít různé vjemy a tzv. „dojet“ efekt regrese.

Terapie pomáhá odstranit psychické i fyzické problémy a potíže, kterými dlouhodobě nebo akutně trpíte. Mohou to být na fyzické úrovni např. opakované bolesti hlavy, těžko diagnostikovatelné a často se opakující bolesti různých částí těla, které vás trápí dlouhou dobu, alergické potíže, astma, ekzémy, jiná alergická onemocnění, na psychické úrovni potom různé druhy úzkostí,  strach ze samoty, opuštěnosti, smrti, z pocitu nezvládnutí svých životních úkolů atd.. Pomáhá překonávat fobie např. z výšek, hloubek, vody, uzavřených prostor, zvířat, sociální fobií, zpracovává traumata po tragických událostech ve vašem životě, úmrtí blízkých, napravuje vztahy s dětmi, mezi manžely, s dalšími členy rodiny, může přinést znovunabytý pocit životní jistoty a síly k zvládnutí těžkého úkolu nebo rozhodnutí, které před vámi stojí.

Není potřeba se bát vzpomínek, které se vyplaví, resp. bolesti s nimi spojené. V danou chvíli vlastní vzpomínky pociťujete/vnímáte podobně jako když se díváte na film.

To nicméně nemusí znamenat, že se před Vašima očima odehraje film jako v kině, protože každý si vzpomínky vybavuje různě, např. vybavení si pocitů a zvuků z dané situace, tělesných vjemů v aktuálním čase, případně vnímání situace na jiné úrovni.

Pro více informací mě kontaktujte.