Kurz bioenergetiky

Bioenergetika je metoda určená k obnově a uvolnění vitality člověka, někdy je označována za most mezi východními naukami o vědomí a těle a západní psychologií. Bioenergetika představuje studium lidské osobnosti z hlediska energetických procesů těla a jejím původním posláním byla úleva od duševních problémů a terapie neurotických onemocnění.

Kurz bioenergetiky je přínosný naprosto pro všechny, ale speciálně pro ty, kteří se často cítí méněcenní, nepřijímaní i přesto, že k tomu nemají důvod, dostatečně nemilovaní, mají sklony k závislostem, případně se jich naopak jakoby nic nedotýká, nejsou schopni vnímat svoje pocity, cítí se jakoby odtržení od okolního světa a často vlastně nerozumí tomu, proč se k nim lidé chovají určitým, většinou opakujícím se způsobem.

V kurzu zároveň pochopíme, jakým způsobem bychom se neměli chovat k našim dětem proto, abychom jim nezpůsobili stejná zranění/pocity a z toho vyplývající problémy v dalším životě a hlavně v jejich vztazích.

Co tedy kurz obsahuje?

  • co je bioenergetika, jaké jsou jednotlivé bioenergetické charakterové typy a jak/kdy vznikají
  • pokusíme se sami na sobě rozpoznat, jaký typ u nás převažuje
  • zkusíme zároveň rozpoznat/pochopit, jak se druzí lidé cítí, resp. jaký typ převažuje viditelně u nich
  • naučíme se, jakým způsobem pracovat s podvědomými přesvědčeními vyplývající z jednotlivých charakterových typů
  • naučíme se, jakým způsobem pracovat s fyzickými bloky vyplývající z jednotlivých charakterových typů
  • naučíme se základní bioenergetické masáže, které při vícero opakování doslova dokážou změnit naše chování (např. ostych, pocit nedostatečnosti, nemožnost cítění emocí, nevyrovnanost apod.)
  • pomocí různých technik a cvičení se naučíme, jak (si) pomáhat uvolňovat napětí fyzické i psychické
  • v neposlední řadě si všimneme vlastního držení těla a řekneme si jaké by mělo být a na co si dávat pozor, abychom se cítili lépe 🙂

Sama aktivně využívám bioenergetiku, bioenergetické masáže atd u svých klientů, u kterých naprosto úžasné změny. Kurz bioenergetiky jsem sama absolvovala již v roce 2017 u Johna Hawkena, nicméně samostudiem a praxí se dozvídám o možnostech využití stále více. Sama jsem vytvořila tabulku jednotlivých typů, kterou dostanou všichni účastníci kurzu, stejně tak jako podrobnější popis jednotlivých charakterových typů.

 

Kurz je ideální absolvovat v jednom víkendu kvůli jeho intenzitě (SO, NE 10-17), případně nabízím i variantu 5ti podvečerních/večerních setkání po cca 2,5 hodinách.

Cena je v obou případech 3400,-.