BIOENERGETIKA

Podle zakladatele bioenergetiky Alexandra Lowena každý člověk disponuje životní energií, tato energie však může být blokována vnitřními zábranami. Některé nepříjemné zážitky, např. z raného dětství, se zachytí v našem těle a tím se vytvoří tzv. energetický blok zvaný svalový pancíř, který negativně ovlivňuje distribuci energie v těle. Tyto bloky vyvolávají později především úzkost a strach.

Bioenergetika je tedy metoda, která obnovuje přirozené proudění energie v těle. To bylo často přerušeno v období našeho ranného dětství, kdy je vnímána péče, láska a přijetí těmi nejbližšími, tedy našimi rodiči, tím nejdůležitějším, co potřebujeme a bez čeho očima dítěte dítě nemůže přežít (často se opravdu cítí v ohrožení života a to hlavně v období, kdy je naprosto závislé právě na rodičích). Vnímání každého jedince je subjektivní, tedy je velmi pravděpodobné, že dva jedinci vyrůstající ve velmi podobném prostředí, budou díky svému subjektivnímu vnímání situace jinak „postiženi“ podle jejich citlivosti.

Bioenergetika je tedy metoda, která je tedy určená k obnově a uvolnění naší vitality, obnovuje přirozené proudění energie v těle a je často označována jako most mezi východními naukami a západní psychologií.

Z holistického hlediska je tělo, mysl a emoce jedno, to znamená, že jakákoliv transformace se musí odrazit jak v mysli, tak v těle. Pokud se neupraví držení těla a dýchání, nemůže nastat žádná převratná změna ani v myšlenkách, ani v chování. Bioenergetika je současně vhodným přístupem ke zvýšení tělesného povědomí, k sebepoznání a k prohloubení procesu osobního růstu.

Je zvláště vhodným terapeutickým přístupem u tzv. psychosomatických nemocí, které klient vnímá především jako poruchy tělesných funkcí. Klient ale musí být ochoten přijmout předpoklad, že ve hře jsou i psychické faktory, a musí mít chuť pracovat na jejich objevování.

Cílem bioenergetické terapie je uvolnění klientových energetických rezerv, odblokování zón, v nichž se dříve usídlilo napětí, a zpracování souvisejících vnitřních psychických konfliktů.

Úspěšně léčený klient je spontánnější, jeho vědomí je rozšířené. Důsledkem je osvobození člověka od zafixovaných traumatických zážitků z minulosti, které se projevují jako křečovitost a chronické napětí v těle. Toto chronické napětí se objevuje ve svalstvu brady, krku, svalech ramen, hrudníku a zádovém svalstvu, svalstvu břicha i svalstvu v pánevní oblasti a je výsledkem emocionálních konfliktů, které mohou zasahovat až do našeho dětství. Důsledkem je pak nedostatečné a špatné dýchání, které je stažené a povrchové. Vlivem nedostatečného dýchání dochází ke špatné látkové výměně a poklesu energie.

Účinky Bioenergetiky tedy jsou:

  • Uvolnění chronického svalového napětí
  • Odblokování uzamknuté tělesné energie, což vede k celkovému zvýšení tělesné energie a vitality
  • Možnost využití uvolněné energie k naplnění našeho potenciálu (poslání) v přítomnosti
  • Uvolnění a vyjádření potlačených emocí
  • Vědomější (sebe)prožívání a (sebe)poznání
  • Větší zodpovědnost za vlastní potřeby

 

Přečtete si více o souvisejícím:

Bioenergetické charakterové typy a cvičení  

Bioenergetické masáže

De-Armouring – princip uvolňování emočního krunýře

 

 

PŘIDEJTE SE K CYKLU BIOENERGETICKÝCH TECHNIK A CVIČENÍ – více informací ZDE