Bioenergetické charakterové typy

Bioenergetické charakterové typy pocházejí z tzv. charakterové analýzy, která rozlišuje jednotlivé charakterové typy, jejich znaky a obrany a jejich využití v terapii.

Rozlišujeme několik základních charakterových typů z nichž má každý svůj původ v určitém věku kvůli určitému prožitému traumatu, jehož obrany stále využíváme a to i přesto, že již nejsou aktuální. Tím se nevědomky bráníme a jednáme způsobem, který není nejlepší pro náš život a vztahy v něm.

Každý z nás vykazuje znaky různých charakterových rysů, většinou je ale jeden zcela převládající a je rozhodně dobré zjistit který a tak mít možnost se ještě více podívat na to jak a proč se chováme a zda-li jsou naše reakce odpovídající tomu, co se děje právě teď.

Pro každý bioenergetický typ existují afirmace a cvičení, resp. techniky, které pomáhají převládající chování (i to nevědomé) zmírňovat už jen pouhým uvědoměním si toho.

Většinu svých znalostí mám z kurzu Bioenergetiky od Johna Hawkena, nicméně jsem jí sama studovala a stále se v tomto oboru vzdělávám pomocí různých knih a článků z internetu.

 

Přečtete si i o dalších způsobech uvolňování emocí z těla, které používám:

Bioenergetika

Bioenergetické masáže

De-Armouring – princip uvolňování emočního krunýře

 

V přiložené tabulce najdete typické charakteristiky pro určení jednotlivých bioenergetických charakterových typů. Pro více informací ohledně afirmací, cvičení a technik a další doporučení pro změnu podvědomého chování mě neváhejte kontaktovat.