ČAKRY neboli energetická centra

Podle jogínské tradice jsou čakry důležitá místa ovládající tělo i prostor mimo něj. Na těle podle této tradice existuje mnoho čaker různého řádu.

Nejdůležitějších je sedm čaker 1. řádu napojených na energetickou dráhu procházející podél páteře. Mají průměr až 15 cm a vystupují nad povrch těla. Jsou složeny z různého počtu menších vírů. Čakry č. 2 až 6 jsou dvojité a mají přední a zadní aspekt.

Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychologii nebo prožívání určitých aspektů života a předává bioenergii do aury. Aby bylo lidské tělo zdravé, musí jeho čakry správně fungovat, být v rovnováze a přijímat bioenergii. Se správnou funkcí čaker souvisí i tzv. rotace energie v čakrách, jejich význam i směr rotace jsou u různých zdrojů udávány různě, často i zcela protikladným způsobem.

Dokud není v rovnováze celé energetické pole člověka, je obvyklé, že čakry energii přijímají i vydávají. Poruchy nebo deformace v činnosti čaker se projevují jako nemoci, špatné mezilidské vztahy nebo těžké životní situace. Pokud jsou všechny čakry v harmonii, je harmonický i život člověka.

Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cakra

 

Základní čakry, jejich umístění a barvy

Barvy čaker a jejich význam

Dýchání do čaker

Harmonizace čaker zvukem neboli chakra chants

Afirmace pro jednotlivé čakry

7 hlubokých čakra afirmací pro kvalitnější život