Celestínské vhledy

James Redfield napsal celkem čtyři knihy popisující tzv. Celestinské vhledy neboli univerzální vesmírné principy a jejich fungování v našich životech. Inspirujte se jimi a začněte více využívat svůj potenciál.

Jedná se hlavně o základních 9 + 1 vhled, které jsou popsané v první jeho knize s názvem Celestinské proroctví, Desátý vhled je jeho další knihou. Následující Tajemství Shambaly a Dvanácté proroctví mluví o dalších principech, pro které je ale třeba znát ty základní.

 

A jaké to tedy jsou 🙂
1. Uvědomujeme si, že žijeme v tajném světě plném „náhod“ a osudových setkání.
2. Až si to uvědomí více lidí, vznikne zcela nový náhled na svět. Vesmír pro nás bude posvátným a plným energií.
3. Zjistíme, že veškerá hmota vychází z božské energie, kterou začínáme vidět a chápat.
4. Takto poznáváme, že lidé žijí v nejistotě a mimo posvátný zdroj. Energii čerpají ovládáním jiných. Tento boj je původem všech lidských sporů.
5. Jediné řešení je pěstovat osobní napojení na Boží podstatu, a to mystickou přeměnou, jež nás naplní energií a láskou, rozšíří naše vnímání krásy a pozvedne nás k vyššímu vědomí.
6. Osvobodíme se od modelu nadvlády a objevíme zvláštní pravdu, sdílené poslání, kterým lidstvu pomůžeme ve vývoji k vyšší skutečnosti.
7. Tak objevíme vnitřní intuici, která nám ukáže cestu. Vyložíme-li si ji správně potká nás sled „náhod“, díky kterým dokážeme poslání naplnit.
8. Až nás díky předávání energie bude v proudu vývoje dostatek, vybudujeme novou kulturu, v níž naše těla vkročí na vyšší stupeň energie a vjemů.
9. Takto od velkého třesku prožíváme cestu evoluce s jediným cílem : s každým pokolením vstřebávat více a více energie, dokud nevstoupíme do nebe.
Zdroj: http://tredoxe.blog.cz/1306/celestinske-proroctvi-opetovne-pripomenuti-vhledu