Jak jsou myšlenky ovlivňovány podvědomím?

V předešlém pojednání jsem zmínila to, jak funguje náš plazí mozek známý i jako amygdala. Má za úkol nás chránit, a tak ve vysokém nebezpečí (ať už se jedná o nebezpečí reálně nebo nereálné) zcela vypíná logické myšlení a my tak fungujeme v auto pilotním režimu, kde přebírají kontrolu naše podvědomé programy a přesvědčení. Více v mém článku Síla podvědomí, podvědomých programů a přesvědčení (www.schamanka.cz/sila-podvedomi/).

Podvědomí má vliv na náš život podle výzkumů v cca 90-96%, kdy nejsme zcela bdělí a vědomí.

A jak tedy zjistit našeho podvědomé nastavení?

To nejdůležitější a často nejnáročnější je zjistit, jaké jsou ty naše podvědomé programy a přesvědčení, což vyžaduje celkem velkou odvahu. O zpětnou vazbu můžete požádat své okolí (přátele, partnera, rodinu, případně i kolegy v práci).

Většinu vzorců můžeme poznat sami, když budeme bdělí a vědomí. Může s tím pomoci každodenní sebereflexe, kdy si zrekapitulujete to, co se během dne stalo a jak jsme na to reagovali, popř. jak bychom chtěli zareagovali příště. To může být vodítko k nalezení podvědomých vzorců a přesvědčení, které zvládneme sami.

Druhý způsob je požádat partnera, přátele, rodinu o to, jestli bychom k nám mohli být zcela upřímní a ve chvíli, kdy si myslí, že reagujeme nepříslušně, aby nám to řekli a pokusili se i popsat co a jak přesně bychom mohli dělat jinak.

Uvedu příklad. Někteří lidé se až bojí druhým říkat ne proto, že se chtějí tzv. zalíbit všem. Chtějí prostě, aby je měli všichni rádi, což samozřejmě není možné. Pravděpodobně, když byli malí a zareagovali na něco jasným ne, jejich okolí reagovalo částečným nebo úplným vyloučením ze skupiny (rodiny, třídy, sportovního kolektivu, party atd.) Z vlastní praxe vím, že takový program máme téměř všichni, dokud si ho neuvědomíme a nezměníme.

Nejnebezpečnější pro náš život je program „nikdy nic nedokážu“ nebo „nic nezměním“, protože pak opravdu nedokážeme nic změnit. ☹

A co dál s tím?

Řešením je unikátní technika EFT, která je jednou z nejúčinnějších pro ty, kteří chtějí efektivně a šetrně odstranit bloky, odbourat strachy, úzkosti, zvýšit sebevědomí, řešit vztahové problémy, traumata, citová zranění, deprese, hubnutí, závislosti, bolest aj…

Svými výsledky daleko přesahuje konvenční způsoby terapie a léčení a už mnohokrát pomohla i tam, kde ostatní metody selhaly. Je to proto, že funguje komplexně a lidské tělo pojímá jako systém myšlenek, emocí, energií a vzpomínek.

Více o technice EFT a celkovém postupu práce najdete v článku EFT.