NLP neboli neurolingvistické programování

NLP JE KOMUNIKAČNÍ MODEL, KTERÝ SE ZABÝVÁ:

● Zkoumáním vztahu mezi komunikací, způsobem přemýšlení a chování
● Různými technikami pro zlepšení komunkace, změnu chování a dosažení cílů

NLP je zkrátka pro Neuro-lingvistické programování a název přímo popisuje to, čím se tento program zabývá- jak změna komunikace (lingvistické) může ovlivnit myšlení (neuro), což má za následek změnu chování (programování).

NEURO-LINGVISTICKÉ PROGRAMOVÁNÍ

Neuro se vztahuje ke způsobu přemýšlení, tj.k různým (vědomým a nevědomým) způsobům zpracování informací pocházejících z vnějšího světa. Vaše vnímání světa je jenom Vaše subjektivní zkušenost. NLP se zabývá těmito subjektivními zkušenostmi. Miliony lidí = miliony různých zážitků. Jestli je den pěkný nebo špatný záleží na tom, jak se cítíme, respektive jaký je Váš subjektivní zážitek. Kromě toho se NLP zabývá i vytvořením užitečných subjektivních zážitků v dané situaci.

Lingvistické se vztahuje ke slovům. Lidé jejich zkušenosti (subjektivní zážitky) popisují prostřednictvím slov. Kromě popisu zkušenosti, slova jsou prostředkem vnímání. Když řekneme, že je tričko modré, můžeme si docela dobře představit barvu trička. NLP vysvětluje jaký dopad mají slova na Váš způsob přemýšlení, na změnu nálady a chování.

Programování se vztahuje k Vaším zvykům. Každý má zvyky a občas jsou ty zvyky užitečné a žádoucí a občas zcela nežádoucí. NLP používá jednoduché, ale velmi efektivní metody změny způsobu chování, které jsou v souladu s našimi hodnotami a cíli, a vedou k požadovaným změnám chování.

Zdroj: http://nlptrainingcenter.cz/co-je-vlastne-nlp/