PĚT KONTINENTŮ PSYCHÉ

Zástupci každého z pěti kontinentů lidské duše jsou: žena, muž, dítě, zvíře a bůh (často nazývané tzv. vnitřní žena, vnitřní muž atd.). Existují současně v každém z nás – a to zcela nezávisle na tom, jestli o sobě vědí (nebo zda si jsou vědomi sami sebe).  Mají často velmi protichůdné postoje, názory a energii. Některé jsou velmi silné a hlasité a ty většinou známe důvěrněji (tlačí nás) a jiné jsou nenápadně schované a jen v určitých životních situacích se ozvou a dají o své existenci vědět. Každý kontinent, také nazývaný často jako hlas duše, má své výlučné „dary“ a zároveň „potřeby“:

kontinent žena: intuitivní inteligence, kreativita, vztahy, empatie
kontinent muž: racionální inteligence, struktura, vedení, prozíravost
kontinent dítě: citová inteligence, citlivost, blízkost, hravost
kontinent zvíře: instinktivní inteligence, vůle přežít, schopnost a síla se prosadit, ohraničení
kontinent bůh: spirituální inteligence, klid, neohraničenost, bezpodmínečná láska

Vnitřní osoby mohou být biologického původu (malé dítě v nás), některé jsou otiskem rodinného systému (rodiče, předci…), některé mohou mít přímé napojení na energetické pole archetypů. Lze pozorovat, že v každém člověku je obsaženo pět kontinentů psyché se svou Vnitřní osobou – hlasem: Žena, Muž, Dítě, Zvíře a Bůh. Každá postava hraje svou roli od dětství a většinou stále stejně, nevnímaje reálný věk člověka. Čím více je její chování nevědomé, tím výrazněji určuje naše životní scénáře, které mají tendenci se stále opakovat. Čím silněji jsme ztotožněni s určitým hlasem, tím více nahlížíme na svět jeho očima a nejsme schopni udělat změnu, protože si to většinou vůbec neuvědomujeme.

Metoda Voice dialogue, která pracuje s těmito všemi částmi, umožňuje proniknout do hlubších vrstev lidské psyché a objevit skrytý potenciál, který tu je nachystán, díky vědomému postoji Vnitřní osoby a uvolnění její energie v rámci celého vnitřního systému. Vnitřní osoba často zapomene, jaká byla ve své původní energii, protože díky nejrůznějším životním zkušenostem si vybuduje obrannou věž a střílny a může být stále ve válce s okolním světem. Tímto postojem bere ostatním Vnitřním osobám mnoho energie a prostoru a člověk může být ve své všednodenní realitě stále ve střehu, útočný vůči čemukoliv novému, vystresovaný z neustálého pocitu útlaku a v konečném důsledku zcela vyčerpaný a bez energie.

Individuální prací dostane Vnitřní osoba impulz ke změně, který je ochotna akceptovat, protože pocítí velký návrat energie, vnitřního klidu nebo radosti a lásky. V člověku se více a více prohlubuje trvalý pocit stability, přirozené dynamiky a volného proudění energie mezi všemi Vnitřními hlasy, které spolu kooperují a vzájemně se neutlačují.

Změny postojů Vnitřních osob odstartují proces nového pohybu energie a nového prostoru v nás a tím se často velmi zásadně zlepší náš přístup k životu, situacím i vztahům a tím pádem vlastně celý náš život se najednou ubírá tím nejlepším směrem s využitím našeho plného potenciálu.

Pro více informací se podívejte na stránku https://www.individualsystemics.com/cz/