Rodinné, resp. systemické konstelace

Rodinné nebo systemické konstelace jsou poradenská metoda používaná v oblasti osobního rozvoje, terapie, ale i v mnoha jiných oblastech. 

Je určena pro ty, kteří chtějí v první řadě pochopit a také vyřešit rodinné problémy (i se zesnulými členy rodiny), změnit osobní postoje, odstranit negativní vzorce myšlení (podobně jako práce s podvědomím) a začít nový harmonický život.

Zakladatelem je německý psychoanalytik a filozof Bert Hellinger v 80. a 90. letech 20. století. Principem metody je vybavení si problémů a kritických zážitků v rodině pomocí jakési podvědomé rekonstrukce traumatických situací v kruhu více navzájem cizích osob. Jedna z nich hraje vedoucí roli (tzv. zadavatel) a z ostatních vybere představitele členů rodiny (tzv. zástupce) a „postaví je do určité pozice v prostoru“.

Částí vědecké obce je tato metoda kritizována a to hlavně z důvodu, že se jedná o metodu fenomenologickou, tedy že jejíž účinnost nelze standardními metodami ověřovat.

Využívají se tedy jak v podobě semináře, jak je uvedeno výše, tak i v individuální terapii, kde je možné použít místo zástupců panáčky, případně lístečky s popisy jednotlivých osob.

Co říká wikipedie o rodinných konstelacích najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Rodinn%C3%A9_konstelace