Úrovně vědomí podle Davida R. Hawkense

Dr. David R. Hawkins je celosvětově uznávaný psychiatr, mimo jiné nositel Nobelovy ceny a autor řady knih (např. Moc versus síla, Vševidoucí JÁ, Vzestup po úrovních vědomí), ve kterých přichází s hlubokým a zároveň srozumitelným vysvětlením fungování lidských emocí v návaznosti na náš život, rozdílu síly a moci, osobního růstu a následného růstu pro druhé i rozvoje společnosti jako celku.

Pomocí kineziologické metody měřil a zkoumal po dobu 20 let duševní stavy lidí na celém světě z různých skupin, v různých situacích a následně sestavil tuto kalibrovanou stupnici vědomí od těch nejspodnějších pater až po stav osvícení.

U každého z nás jsou energetická pole vědomí do jisté míry promísená, v různých oblastech života mohou dosahovat trošku jiné úrovně, nicméně každý duševní stav člověka je spojený s převládající hlavní emocí, které dlouhodobě přecházejí do pocitů.

Lidé s hladinou vědomí pod 200 (hněv, strach, vina apod.) se musí sytit energií z druhých, a proto nám v jejich společnosti není dobře. Pozitivní je to, že na konci 20. století vědomí lidstva začíná oscilovat okolo úrovně 200, ve světlých chvilkách dokonce úrovně 207. Proto je úroveň 200 dělící mezi pozitivním a negativním smýšlením a celkovým fungováním.

Nad úrovní 200  již převažují pozitivní emoce, pozitivní náhled na svět a člověk energii začíná generovat a vyzařovat do okolí. Přes hladinu „žít a nechat žít“ (neutralita – 250) se dostáváme do roviny slušnosti či aktivní ochoty někomu prospět (310) a dále přes úroveň přijetí, hluboké akceptace všeho (350) k hladině rozumu (400), kde podle Hawkinse najdeme okolo úrovně 490 – 499 i pány Newtona, Einsteina nebo Freuda.

Dalším zlomovým bodem je hladina LÁSKA (500). Hranice vyzařování lásky ke všemu, co existuje. Hovoříme o lásce jako přístupu k životu, nikoliv o zamilování. Na této úrovni se už začínají dít skutečné zázraky, včetně spontánních uzdravení, nad kterými i zkušení lékaři nevěřícně kroutí hlavami.

A jak se tedy udržet ve vysoké úrovni vědomí?

Chcete-li se dostat například do úrovně vědomí radosti, vzpomeňte si na to, z čeho máte nebo můžete mít radost. Například z toho, že se vám něco povedlo, že jste odvedli dobrou práci nebo se vám podařilo potěšit někoho blízkého. Můžete se pokusit dostat se do úrovně míru neboli vděčnosti tím, že se zaměříte na všechno, za co můžete být opravdu vděční. Můžete si psát tzv. vděčníček, kam si napíšete to, za co můžete být vděční, pro inspiraci můžete shlédnout tohle video o Vděčnosti za každý nový den.

Existují i tzv. Solffegio frekvence, které napomáhají opět k celkové změně našeho „naladění“, které můžete poslouchat kdykoliv přes den nebo i v noci. Solffegio frekvence najdete i na Youtube, nicméně jsou přínosné v případě, kdy jsou přehrávány buď z kvalitního repráčku nebo přes kvalitní sluchátka, což zajistí, že se frekvence = vibrace opravdu dostanou do kontaktu s vaším tělem. Citlivější je mohou i cítit, nicméně pomáhají naprosto všem.