BIOENERGETICKÉ MASÁŽE A CVIČENÍ

Bioenergetika představuje studium lidské osobnosti z hlediska energetických procesů těla. Původním posláním bioenergetiky byla úleva od duševních problémů a terapie neurotických onemocnění a vychází z prací Wilhelma Reicha a Alexandra Lowena, dvou předních odborníků v práci s energií těla a s mentálními pochody, které s těmito postupy souvisejí. Je spojujícím článkem mezi klasickou psychoanalýzou a terapeutickou prací s tělem (někdy bývá tento způsob léčení označován jako bodypsychoterapie), zároveň v praxi do velké míry zahrnuje obojí.

Cílem bioenergetiky je porozumění lidské osobnosti na základě energetických procesů těla. Nesoulad energie na úrovni fyzického těla se projeví nemocí. Disharmonie energií na úrovni emocí vyvolává pocit vnitřního napětí, neklid, nespokojenost a podobné projevy. Vyvážení všech rovin lidské existence a s tím i energie v nich působící je hlavním zaměřením všech postupů bioenergetiky. Jedním z hlavních nástrojů bioenergetiky jsou bioenergetické masáže.

Bioenergetické masáže pomáhají zásadním způsobem rozrušovat tzv. svalový krunýř bloků energie, které brání jejímu volnému toku a omezují tak fyziologické pochody těla. Zmenšením, resp. odstraněním těchto bloků je pak dosaženo stavu vyvážení fyzické, emoční i duchovní roviny klienta a zvýšení celkové energetické hladiny těla.

Bioenergetická cvičení pomáhají k tomu, aby v našem těle energie proudila volněji a snadněji a to díky „uvolnění překážek“, které v těle máme. Ideální je cvičit jedno cvičení každý den, může být individuálně domluvené a doporučené.