Focusing – vědomé propojení mysli a těla

Focusing je na tělo orientovaný proces sebeuvědomování a emočního uzdravení. Člověk si prostě uvědomuje, jak se cítí – a pak se svými emocemi vede dialog, při němž hlavně naslouchá. Focusing začíná nějakým známým pocitem ve vašem těle, který se týká něčeho, co se děje i ve vašem životě. Pokud cítíte chvění v žaludku, máte-li promluvit na veřejnosti, nebo jestliže cítíte sevření na prsou, je-li před vámi důležitý telefonát, zakoušíte to, čemu říkáme „pociťovaný smysl“ – tělesný pocit, který má význam pro Váš život.

Focusing je technika pracující s myslí a s tělem založená na všímavosti (mindfulness), která dokáže velmi účinně snižovat stress a rozvíjet emoční inteligenciPomůže zvládat zahlcující emoce (doprovázející např. konflikty ve vztazích, obavy ze selhání nebo ztrátu blízkého člověka), uvolnit chronické napětí a nepříjemné emoce (spojené například s emočním zraněním, ke kterému došlo v minulosti), využít své emoce jako rádce při důležitých rozhodnutích (a tím být méně závislí na mínění druhých lidí) a v neposlední řadě se méně kritizovat a více přijímat svoji „nedokonalost“.

Otcem techniky a zakladatelem psychoterapie orientované na focusing je Eugene Gendlin, žák Carla Rogerse. Ten vytvořil šestikrokový postup, který slouží k navázání kontaktu sama se sebou a se svými pocity.

1. uvědomění si svého těla v prostoru, vyčištění vnitřního prostoru (např. pomocí pozorování myšlenek)

2. sledování tělesných pocitů

3. pojmenování pocitů, vyvstalých obrazů, vzpomínek a gest vážících se k tomuto pocitu

4. sledování změny prožívání ve vztahu k myšlenkám a obrazům, jež se začínají vynořovat

5. znovu pojmenování pocitu po sledování změny prožívání

6. vědomé myšlenkové zpracování toho, co se během práce s tělem objevilo

 

„Focusing představuje proces naslouchání vlastnímu tělu jemným, vstřícným způsobem a připravenost přijímat zprávy o tom, co je pro Vás skutečně důležité. Jde o proces, při němž vyjadřujete respekt vůči moudrosti, kterou máte uvnitř sebe, a uvědomujete si onu nenápadnou rovinu vědění, jež k vám hovoří prostřednictvím vašeho těla.

Důsledkem naslouchání vlastnímu tělu je vhled, tělesná úleva a pozitivní životní změny. Lépe si rozumíte, cítíte se lépe a jste méně závislí na názorech druhých lidí. Zkrátka jednáte způsobem, který s větší pravděpodobností povede k životu, o nějž stojíte.“

Ann Cornellová, Síla focusingu