Tantrická masáž

 

Tantrická masáž je jedna ze složek tantrického učení, díky které si nejen můžeme vyzkoušet naše reakce na rozličné podněty, ale zároveň nám dává možnost si určit vlastní hranice, uvědomit si to, co chceme a to, co nechceme a tato uvědomění přenést do běžného života.

Tantrická masáž pracuje hlavně s jemnohmotným energetickým tělem tedy s naším energetickým tělem i přesto, že zahrnuje prvky, které můžou připomínat prvky erotické. To často vede k mylné představě o tom, čím a o čem tantrická masáž ve skutečnosti je.

Při tantrické masáži se pracuje nejen s dotykem, ale také s dechem a vizualizací.  Tyto techniky pomáhají k mnohem intenzivnějšímu a celkově až k extatickému prožitku, kterou tantrická masáž nabízí. Celkově nás může naučit zcela jinému vnímání a prožívání, které se samozřejmě projeví i v běžném životě a ve všech jeho oblastech jako je práce, vztahy a v neposlední řadě také zdraví a celkově posiluje tzv. „chuti do života“.

 

TANTRA NENÍ O EROTICE, jde o interní práci v rámci jemnohmotného těla

TANTRICKÁ MASÁŽ – co o ní říká wikipedie

TYPY ENERGETICKO-TANTRICKÉ MASÁŽE

SHIVA a SHAKTI, mužský a ženský princip