Jak otevřít/uzdravit své srdce

Spousta z nás zažila nejen krásné časy, ale i ty náročnější, často velmi zraňující. Ať už se jednalo o opuštění rodičem, nedostatečný přísun lásky od rodiny nebo opravdu „zlomené srdce“ z rozchodu s milovanou osobou, velmi často reaguje tak, že svoje srdce zavřeme, abychom si ušetřili další bolest a zranění.

Nechávat svá srdce uzavřená se může jevit jako bezpečná cesta.

Nese s sebou však hlubokou bolest.

Samozřejmě, že tak silná zranění nás ovlivňují dokonce i poté, co si je nepamatujeme, resp. již neuvědomujeme. Pokud máme nicméně tendence např. vůbec se nedostat do bližšího vztahu s kýmkoliv nebo máme dokonce již tak silnou „sebeobranu“, že raději my jsme ti, kteří první ublížíme nebo opustíme ty, kteří jsou nám blízcí, jen aby „neměli možnost“ udělat to oni nám, případně dokonce máme dojem, že už necítíme vůbec nic, pak je třeba se zamyslet nad tím, jestli jsme svá srdce raději nezavřeli než abychom opět cítili bolest a zranění.

Velmi dobře se dá orientovat v případě zranění z dětství pomocí psychoterapeutického směru zvaném bioenergetika, která pracuje s tělem a našimi podvědomými psychickými programy a jednotlivými bioenergetickými charakterovými strukturami včetně afirmací pro každou strukturu pomáhající nejen uvědomění si svých podvědomých postojů a chování a zároveň nám tím pomáhají k „oslabování“ jejich dopadu na náš život. Tyto obranné struktury a reakce mají obrovský vliv nejen na naše chování, ale i na postavení těla neboli vytvoření tzv. obranného mechanismu (např. tím, že se choulíme a schováváme si tak své srdce).

Sebeláska

Základ uzdravování srdce je sebeláska, o které se často mluví ve světě léčení a osobního rozvoje.

Co to ale vlastně sebeláska znamená a jak ji rozvinout?

Sebeláska není o narcistickém obdivování sebe samého. Tento přístup by jen posiloval ego a tím i oddělení od ostatních a postoj „já jsem lepší než ty“. Sebeláska znamená schopnost soucítit se zraněními, která si neseme, a podržení těchto ran v láskyplném prostoru, čímž podporujeme i jejich hojení.

Všichni máme svá zranění a sbíráme je na cestě životem. Často plynou z neléčených ran druhých lidí, kteří nám je podvědomě předali nebo jsme si je my sami podvědomě přebrali (např. od rodičů), rodina nám vědomě nebo podvědomě ubližovala svým jednáním nebo jsme zažili šikanu ve škole a to ať už od spolužáků nebo od učitelů. Ať už je zdrojem ran cokoliv, pocházejí z okamžiků, v nichž byl nedostatek lásky. Tato zranění tedy teď volají po lásce a láska je to jediné, co naše srdce k otevření/uzdravení potřebují.

Otevřené srdce rozpouští iluzi oddělení.

Srdce má úžasné schopnosti jako například to, že dokáže přeměnit bolest v lásku. V rámci tantry se zmiňuje právě to, že bychom se neměli vyhýbat bolesti, nýbrž jí přijmout do svého otevřeného srdce a dovolit jí přetransformovat se. Mít otevřené srdce neznamená předstírat, že jsme všichni úžasná a milující stvoření, ale naopak se jedná o velkou odvahu podívat se bolesti zpříma do očí, bolesti vaší i druhých, a dovolit si ji pocítit tak hluboce, že se může odehrát výše zmíněná přeměna v lásku.

Sebeláska nekončí u soucítění se sebou samým – začíná tam. Jakmile se naše srdce otevřou, rozpomeneme se na to, že jsme propojeni s veškerým životem kolem sebe.

Otevřené srdce je základem tantry.

Cesta otevírání srdce začíná opětovným probouzením jeho citlivosti. Když je srdce otevřené, cítí, že se jej život dotýká, a dojímá se. Dotýkají se nás pak láskyplné situace a i takové, v nichž naopak není lásky dostatek. K tomu, aby bylo možné své srdce otevřít je potřeba, abychom byli schopni opustit svůj „cool“ postoj a dovolili si být opět citlivými. Je tedy potřeba, abychom byli ochotni cítit a přijímat cokoliv se děje na tomto světě, ať už je nám to jakkoliv nepříjemné a nadechnout se do toho, protože jsme toho součástí.

Vyzkoušejte techniku Otevření andělských křídel

 

Atišova meditace srdce pro sebelásku

Tato meditace je jednou s klasických meditací k tématu otevírání srdce sebelásce a je pojmenována po učiteli Atišovi z Tibbetu. Velmi se blíží technice, kterou můžeme nalézt v tibetském tantrickém buddhismu a která je známá jako „meditace tonglen“. Je velmi prostá a přitom velmi účinná. Obsahuje alchymii nadechování bolesti přímo do srdce a vydechování lásky.

  1. Sedněte si pohodlně někam, kde nebudete rušeni a nejlépe do pozice, v níž budete cítit, že se vvaše hruď otevírá. Zkontrolujte, že nejste shrbeni.
  2. Dopřejte si pár minut, abyste se naladili a zaposlouchali do svého srdce. Položte si dlaně na srdce, abyste do něj přivedli sovu pozornost.
  3. Až ucítíte prostor svého srdce, začněte vnímat různé oblasti svého život, v nichž cítíte bolest nebo utrpení. Mohou být fyzického, emocionálního či existenciálního charakteru (tj. bolest plynoucí z toho, že jste naživu).
  4. Zaměřte se vždy na jednu oblast. Setrvejte tam nějakou chvíli, abyste pocítili onu bolest. Pak ji zhluboka nadechněte do svého srdce a dovolte srdci prožívat dojetí.
  5. S výdechem pošlete vlnu lásky do této oblasti svého života v podobě měkké mlhy láskyplných vibrací.
  6. S několika dalšími nádechy a výdechy pokračujte v nadechování bolesti a vydechování lásky do této jedné situace. Můžete pak v ní zaznamenat jemný posun.
  7. Až tuto část dokončíte, vyhledejte ve svém životě další oblast, v níž se nachází bolest, zaměřte se na ni a zopakujte dechovou alchymii.
  8. Nakonec zaměřte pozornost zpátky do srdce a znovu se do něj zaposlouchejte. Usmějte se na každé citlivé místo, které v něm naleznete a buďte plně přítomní s prožitkem toho, jaké to je, když máte otevřené a citlivé srdce.

Přečtěte si také článek z jogadnes.cz Pružnost páteře: Záklonové pozice neotevírají pouze hrudník, ale také srdce

Často je naše zranění tak hluboko, že už si naše obranné mechanismy ani neuvědomujeme. Někdy si je naopak uvědomujeme a vidíme sami, že sami sobě bráníme v prožívání štěstí právě svými až kolikrát logicky nesmyslnými reakcemi. Pak je potřeba najít prvotní příčinu takového zranění, což je možné v práci s podvědomím.

Každopádně ať zvolíte jakoukoliv cestu, je potřeba si uvědomit, že je občas náročnější najít příčinu uzavření a to také z toho důvodu, že jich může být více a mohou být na sebe navrstveny stejně jako vrstvy cibule. Pokud si s něčím takovým nevíte rady, kontaktujte mě a věřte, že společně příčiny najdeme a přepíšeme je třeba i v kombinaci s technikami Theta Healingu.

 

Pro otevření srdce na fyzické úrovni neboli oblasti srdeční čakry slouží také DeArmouring a v bioenergetice bioenergetická masáž otevírání srdce.

Zároveň můžete podpořit otevření neboli harmonizaci pomocí poslechu Solfeggio frekvence pro oblast srdce, pro které je potřeba mít kvalitní repráčky nebo poslouchat ve sluchátkách, které mají kvalitní zvuk právě kvůli frekvencím, které při poslechu působí na naše tělo.

 

Zajímavý článek o Třech druzích lásky, který by mohl také přispět k tomu, abychom si sami neubližovali. 🙂