I na úrovni mysli a podvědomí se dá pracovat různými technikami, které se od sebe sice liší, ale úžasně se doplňují stejně jako v případě těla.

Ať si vyberete pozitivně myslet, přestat pochybovat o sobě i svých schopnostech, začnete si více věřit a uvědomíte si sílu svých myšlenek, vyzkoušíte techniku EFT, zjistíte svůj bioenergetický charakterový typ, začnete s různými dechovými technikami, meditacemi, vizualizacemi nebo se začnete řídit tzv. Celestinskými vhledy, rychle poznáte změnu ve Vašem vnímání světa a možnostech přesunutí se do života, který si opravdu přejete a zasloužíte.

Dopřejte své mysli a podvědomí to, co si zaslouží 🙂

KONZULTACE A INDIVIDUÁLNÍ PRÁCE S KLIENTEM

Konzultace

V rámci individuálních konzultací využívám různé techniky a znalosti, které pomohly a stále pomáhají mě ve spoustě směrech jako např. všímavost, způsoby dýchání, uvědomění si síly pozitivních myšlenek a afirmací, principů vesmíru, pochopení traumat díky bioenergetice včetně cvičení, základní psychologické poznatky a základní psychickou pomoc, psychosomatické příznaky či speciální tantrické techniky . 🙂
Více o jednotlivých technikách v popisech níže

Bioenergetika

Bioenergetické charakterové typy

Bioenergetické charakterové typy vznikají v raném dětství a dle období se dělí do jednotlivých typů. Každý typ jedná na základě vytvořených ochran z dětství (emočních krunýřů), které stále ovlivňují naše chování a rozhodování i přesto, že to již dávno není potřeba.

NLP - neurolingvistické programování

NLP - neurolingvistické programování

NLP neboli neuro-lingvistické programování se zabývá tím, jak změna komunikace (lingvistické) může ovlivnit myšlení (neuro), což má za následek změnu chování (programování).

Práce s podvědomými programy a přesvědčeními

Práce s podvědomými programy a přesvědčeními

Práce s podvědomými programy a přesvědčeními nám pomůže nejen objevit příčiny toho, proč se nám opakovaně nedaří, ale zároveň je přepsat tak, aby podporovali to, co si v životě přejeme.

EFT

EFT

Emotional Freedom Techniques neboli Techniky emoční svobody uvolňují pomocí poťukávání na meridiánové body nechtěné emoce a dokáží je nahradit emocemi chtěnými. 🙂

Theta healing

Theta Healing

THETAHEALING® je sada nástrojů a technik, jež umožňují přístup do podvědomí a změnu myšlenek či přesvědčení, které nám neprospívají.

Meditace

Meditace

Meditace nám pomůže se dostat zpět k sobě, vyčistit si mysl a tím i vliv mysli na naše tělo a jeho celkovou kondici

Všímavost

Všímavost

Všímavost je schopnost plně prožívat přítomnost, zvládat přitom své emoce a zachovat si odstup od posuzujících myšlenek. Znamená uvědomovat si se zájmem a lehkostí, co se právě teď děje uvnitř nás i kolem nás.

Dech

Dech a dechová cvičení

Dýchejte plným hlubokým dechem a poznejte obrovský potenciál dechu a jednotlivých dechových cvičení, které Vám pomůžou se zklidnit, když jsme ve stresu, v emocích a nebo se nemůžeme soustředit…

Seichem energie

Seichem energie

Seichem energie původně pochází z Egypta stejně jako Reiki energie.
Seichem je násobně silnější  a proto velmi účinná při léčení.

Myslete pozitivně - síla myšlenek

Myslete pozitivně

Začněte myslet více pozitivně, zbavte se obav a zbytečného strachu, nedůvěry v sebe a získejte vše, co si přejete!

Vlastně to není ani tak složité, chce to jen začít a vydržet.. 🙂

Celestínské vhledy

Celestínské vhledy

James Redfield napsal celkem čtyři knihy popisující tzv. Celestinské vhledy neboli univerzální vesmírné principy a jejich fungování v našich životech. Inspirujte se jimi a začněte využívat svůj potenciál naplno.

Tantrická a jiná cvičení

Tantrická cvičení

Tantrická cvičení umožňují efektivní práci s energií  jako např. dýchání do čaker, Yab yum a další techniky jako orgasmická jóga, orgasmická meditace, dechová cvičení a jiné.